Ποτήρι  Χάρτινο  4oz

00,00 ευρώ *

2000 τεμ / κουτί – 0,00 € / μονάδα

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ποτήρι  Χάρτινο  8oz

00,00 ευρώ *

1000 τεμ / κουτί – 0,00 € / μονάδα

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ποτήρι  Χάρτινο  12oz

00,00 ευρώ *

1000 τεμ / κουτί – 0,00 € / μονάδα

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.